Mobirise

A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 2004, iar
programul de master în drept penal în anul următor. Este doctor în drept penal din anul 2012, cu teza
„Imunitatea şefului de stat în dreptul penal” şi autor a 6 cărţi şi peste 40 de articole de specialitate.
Din 2005 îşi desfăşoară activitatea didactică în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-
Bolyai: actualmente este conferenţiar universitar, titular al cursurilor „Drept penal. Partea generală”
(nivel licenţă) şi „Drept penal european”. De asemenea, predă materiile „Drept execuţional penal”
(nivel master), „Drept internaţional penal” (an IV, nivel licenţă), respectiv „Instituţii fundamentale
de drept penal şi drept procesual penal” (master, Psihologie judiciară, în cadrul Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai).
Din anul 2016 conduce Departamentul de Drept Public din cadrul Facultăţii.

A fost bursier al New Europe College, sub coordonarea prof. univ. dr. Andrei Pleşu şi a efectuat mai
multe stagii de cercetare, documentare şi specializare în materia dreptului penal european şi
internaţional la Institutul Max Planck din Freiburg, Germania, respectiv la Institutul Internaţional din
Siracusa, Italia.

A participat în cadrul mai multor proiecte europene de anvergură privind suprapopularea carcerală şi
măsura confiscării. Actualmente, este implicat în alte proiecte privind confiscarea extinsă, Parchetul
European şi transpunerea în dreptul intern a Directivelor UE privind drepturile procedurale ale
suspectului şi inculpatului. Este punct de contact pentru România al ECLAN (European Criminal
Law Academic Network).

A câştigat premiul pentru Excelenţă didactică în Universitatea Babeş-Bolyai (2015 şi 2018) şi i s-a
acordat premiul Excelentia de către Consiliul Studenţilor în anul 2017.

Este secretar de redacţie al revistei Caiete de Drept Penal, membru în colegiul de redacţie al
revistelor Curierul Judiciar şi referent ştiinţific al Analelor Universităţii din Bucureşti – Seria Drept.
Este membru al echipelor de recenzori ai revistelor New Journal of European Criminal Law şi
Criminal Law Forum.

Profilul său universitar poate fi accesat pe site-ul Facultăţii de Drept, respectiv pe Google Academic
/ Google Scholar.

Contact 

Email: office@nitu-law.ro
Telefon: + 40 744 60 77 84
Fax: + 40 264 70 80 53

Adresa

Piata Cipariu nr. 9, ap. 8
400191
Cluj-Napoca 

AI Website Maker