Noutăţi

01.10.2021

Flavia Ţuică. Un nou stagiu de practică

Succesul colaborării din anul universitar trecut cu Flavia ne-a determinat să îi facem propunerea
să continuăm „practica” împreună. Flavia va continua să desfăşoare activitatea de practică în cadrul
cabinetului, acum sub coordonarea doamnei avocat Roxana Iordăchescu-Niţu.
Având în vedere contextul actual, activitatea de practică se va desfăşura în modul hibrid,
îmbinând atât activităţi online, cât şi onsite (activităţi la instanţă, dar şi la birou, atunci când este
stringent necesar).
Îi urăm spor la muncă Flaviei!

15.10.2021

Stagii de practică pentru studenţii Facultăţii de Drept UBB

Anunţăm „oficial” deschiderea unei poziţii de stagiu de practică în cadrul cabinetului nostru.
Având în vedere solicitările deja primite, sunt eligibili doar studenţii Facultăţii de Drept ai UBB, anii 3
sau 4. Rugăm doritorii să trimită (format pdf) scrisoarea de intenţie şi CV-ul la adresa office@nitu-law.ro . Rezultatele selecţiei vor fi comunicate individual pe e-mail, iar studenţii care vor trece de etapa preliminară vor fi invitaţi la susţinerea unui interviu.
Baftă tuturor doritorilor!

30.10.2021

Principiul legalităţii în jurisprudenţa recentă a Curţii Constituţionale. Contradicţii

În data de 29.10.2021, în organizarea Facultăţii de Drept, UAI Iaşi, domnul avocat Daniel Niţu a susţinut o conferinţă pe tema jurisprudenţei recente a Curţii Constituţionale în materia principiului legalităţii.
Au fost „radiografiate” deciziile recente în materia dezincriminării, dar şi optica instanţei asupra prescripţiei penale şi a recursului compensatoriu. Concluziile au privit aspectele contradictorii în jurisprudenţa Curţii, dar şi modul în care instanţa se raportează la practica CEDO şi CJUE.
Mulţumim organizatorilor pentru iniţiativă şi invitaţie, în special bunului nostru prieten, domnul prodecan lect. univ. dr. Mihai Dunea. 

08.11.2021

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - contestaţie privind durata procesului penal. Lipsă motivare hotărâre judecătorească

Printr-o hotărâre recentă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală a admis o contestaţie privind durata procesului penal formulată de o persoană condamnată la o pedeapsă privativă de libertate şi a stabilit un termen de 14 zile în vederea redactării / motivării deciziei penale de către instanţa de apel.
În acest sens, instanţa supremă a arătat că prin durata procesului se are în vedere şi perioada ulterioară pronunţării soluţiei (minutei) până la redactarea hotărârii.
Analizând în concret durata procedurii prin raportare la criteriile stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a apreciat că în cauză nu există niciun argument obiectiv pentru a putea justifica întârzierea (de aproximativ 8 luni de zile) în redactarea deciziei penale, fiind depăşit astfel un termen rezonabil.
Prin urmare, în temeiul art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi a art. 21 alin. (3) din Constituţie, instanţa supremă a admis contestaţia formulată.
Hotărârea este extrem de relevantă căci pentru a atinge fondul, Înalta Curte a ales să depăşească posibila inadmisibilitate generată de art. 105 din Legea nr. 255/2013 (contestaţia nu este aplicabilă în cazul proceselor începute anterior intrării în vigoare a Codului de procedură penală). De asemenea, instanţa a făcut o interpretare a prevederilor art. 488 ind.2 alin. (2) lit. b) C.proc.pen., considerând că o cauză se află încă în etapa căilor de atac chiar şi ulterior pronunţării deciziei, până la motivarea acesteia.
Asistenţa şi reprezentarea contestatarului a fost asigurată în faţa instanţei supreme de avocat Daniel Niţu. Activitatea de redactare şi cercetare a fost realizată de avocat Roxana Iordăchescu-Niţu, cu sprijinul Flaviei Ţuică. 

20.11.2021

Conferinţa internaţională bienală: „30 ani de la adoptarea Constituției României. Relația între dreptul intern și dreptul european”

Dl avocat Daniel Niţu a participat în cadrul conferinţei internaţionale organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Oradea cu o prezentare intitulată "The Court of Justice of the European Union versus the Romanian Constitutional Court. A clash in the framework of the emerging European Criminal Law".
Mulţumim organizatorilor şi, în special, domnului decan al Facultăţii de Drept, conf. univ. dr. Cristian Miheş 

03.01.2022

Curtea de Apel Mureş - măsuri asiguratorii. Încălcare drept la apărare. Nulitate absolută

Printr-o decizie recentă, Curtea de Apel Mureş a subliniat că „dreptul la apărare este garantat pe întreaga durată a procesului penal, iar privarea unei părți, direct sau prin intermediul apărătorului, de a-și exprima punctul de vedere cu privire la cererile formulate, deci inclusiv cu privire la cererea de instituire a măsurii asigurătorii, constituie o încălcare a dreptului la apărare”.
Prin urmare, admiţând solicitarea noastră, instanţa a decis că „singurul remediu procesual, raportat la incidența cazului de nulitate absolută menționat anterior, îl constituie desființarea hotărârii atacate și trimiterea acesteia spre rejudecare”.
Atât inculpatul, cât şi partea responsabilă civilmente au fost reprezentate de domnul avocat Daniel Niţu, cu sprijinul doamnei avocat Daiana Avăşan, din cadrul societăţii Iordăchescu şi Asociaţii.  

17.01.2022

Curtea de Apel Cluj - apel admis. Reducerea pedepsei. Suspendare sub supraveghere

Prin decizia nr. 34/A/17.01.2022, Curtea de Apel Cluj a admis apelul inculpaţilor TCG şi TMGV, trimişi în judecată pentru mai multe infracţiuni contra persoanei. Soluţia instanţei de fond, de condamnare la pedepse de 3 ani şi 4 luni cu executare a ambilor inculpaţi, a fost desfiinţată, instanţa de control judiciar aplicând în cazul fiecărui inculpat câte o pedeapsă rezultantă de 3 ani, a căror executare a fost suspendată sub supraveghere, conform Codului penal anterior.
În argumentare, instanţa de apel a arătat, în mod judicios, următoarele: „Referitor la modalitatea de executare a pedepsei rezultante, în raport de circumstanţele concrete ale cauzei, persoana inculpaţilor, împrejurarea că faptele s-au săvârşit pe fondul unor neînţelegeri mai vechi legate de folosinţa unui teren, că inculpaţii au suferit la rândul lor leziuni corporale, dar şi că procesul penal s-a derulat pe o perioadă excesivă, iar acest aspect nu le poate fi imputat, că în acest timp nu s-au mai confruntat cu legea penală, sunt integraţi în societate, şi-au întemeiat familii, desfăşoară activităţi lucrative, Curtea apreciază că rezonanţa socială a faptelor este mult estompată, iar în acest sens scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia, asigurând reinserţia socială a inculpaţilor şi prevenţia generală. În jurisprudenţa sa Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că aplicarea unor pedepse reduse şi suspendarea executării acestora constituie un remediu adecvat faţă de durata procedurilor”.
Asistenţa juridică şi reprezentarea inculpaţilor în faţa Curţii de Apel Cluj a fost asigurată de domnul avocat Daniel Niţu. Succesul soluţiei rezidă însă în activitatea de documentare şi cercetare realizată de doamna avocat Roxana Iordăchescu-Niţu şi de Flavia Ţuică. 

20.01.2022

Portalul Juridice.ro şi pagina oficială a Înaltei Curţi semnalează o hotărâre relevantă obţinută de cabinetul nostru 

Portalul Juridice.ro semnalează o hotărâre recentă a instanţei supreme, în dosar reprezentarea juridică a petentului fiind asigurată de cabinetul nostru.
Pagina oficială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie subliniază, la rândul ei, relevanţa hotărârii, incluzând-o în secţiunea Jurisprudenţă, deşi a fost pronunţată recent (finalul anului 2021).
Încă o dată, profităm pentru a preciza că meritul îi aparţine doamnei avocat Roxana Iordăchescu-Niţu, cu suportul Flaviei Ţuică.  

27.01.2022

Curtea de Apel Oradea - Contestaţie admisă. Trimitere spre rejudecare 

Prin hotărârea nr. 3/27.01.2022, Curtea de Apel Oradea a admis contestaţia formulată contra sentinţei nr. 154/2021 a Tribunalului Bihor, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare. În primă instanţă, Tribunalul respinsese solicitarea contestatorului, fără a analiza însă fondul cererii prin care se solicita constatarea dezincriminării infracţiunii de spălare de bani.

Asistenţa şi reprezentarea a fost asigurată de domnul avocat Daniel Niţu, care a beneficiat de sprijinul
colegilor Roxana Iordăchescu-Niţu şi Octavian Bochiş.

02.02.2022

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Recurs admis. Sesizarea Curţii Constituţionale. Noţiunea de „militar”. Codul de procedură penală versus legislaţia specială. Previzibilitate

Prin hotărârea nr. 47/01.02.2022, instanţa supremă a admis recursul nostru contra încheierii intermediare din 17.01.2022 a Curţii de Apel Cluj.
Prin încheierea recurată, instanţa din Cluj-Napoca respinsese solicitarea noastră privind sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie vizând semnificaţia noţiunii de „militar” regăsită în Codul de procedură penală în materia competenţei personale a parchetelor militare.
În esenţă, problemele de admisibilitate vizate de recursul nostru au privit deciziile interpretative şi recent consacratele decizii manipulative ale instanţei de contencios constituţional; pe fond, prevederile
art. 37 şi 56 Cod procedură penală au fost analizate comparativ cu cele din art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, pentru a sublinia violarea standardelor constituţionale şi convenţionale din perspectiva clarităţii sferei persoanelor care atrag competenţa parchetelor şi instanţelor militare.
Deja clasic – redactarea excepţiei şi memoriilor din dosar aparţin ROXANEI IORDĂCHESCU-NIŢU, cu sprijinul FLAVIEI ŢUICĂ.
De noutate – reprezentarea intereselor clienţilor noştri în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost asigurată de doamna avocat, conf. univ. dr. ANDRA-ROXANA TRANDAFIR din Baroul Bucureşti.

04.02.2022

Curtea de Apel Oradea. Contestaţie admisă. Trimitere spre rejudecare. Incidenţa directă a CEDO

Prin hotărârea nr. 6/03.02.2022, Curtea de Apel Oradea a admis contestaţia noastră formulată contra unei sentinţe a Tribunalului Bihor, dispunând trimiterea spre rejudecare a cauzei. Instanţa de control judiciar a aplicat în mod direct dispoziţiile art. 6 CEDO şi art. 2 din Protocolul adiţional nr. 7 la Convenţie, constatând că hotărârea instanţei de fond nu a fost motivată, aceasta eşuând să soluţioneze problemele de drept substanţial supuse analizei.
Hotărârea de faţă, alături de recenta hotărâre nr. 3/27.01.2022 (pronunţată de un alt complet) subliniază preocuparea Curţii de Apel Oradea privind analiza substanţei solicitărilor de către instanţele de fond, pentru a se evita situaţia în care toate apărările ar fi analizate pentru prima dată în calea de atac, răpind astfel accesul la control judiciar efectiv.
Din perspectiva cabinetului nostru, hotărârea o vedem ca o consecinţă a eforturilor specializării membrilor echipei atât pe componenta de drept execuţional penal, cât şi pe cea a respectării drepturilor fundamentale la nivel european.
Asistenţa şi reprezentarea intereselor contestatorului a fost asigurată de domnul avocat Daniel Niţu, care a beneficiat de suportul colegilor avocaţi ROXANA IORDĂCHESCU-NIŢU şi OCTAVIAN BOCHIŞ, respectiv de documentare realizată de FLAVIA ŢUICĂ.

16.02.2022

Evaziune fiscală. Amnistie fiscală. Încetare proces penal. Nepedepsire.

Prin decizia nr. 203/A/16.02.2022, Curtea de Apel Cluj a admis apelul inculpaţilor MI şi CG, condamnaţi la fond de Tribunalul Sălaj pentru evaziune fiscală.

Instanţa a dat aplicare dispoziţiilor nou-introduse privind încetarea procesului penal urmare a achitării integrale a prejudiciului, majorat cu 20%. Elementul de maxim interes priveşte reţinerea cauzei de nepedepsire în cazul prezent urmare a constatării incidenţei „amnistiei fiscale” reglementate prin O.U.G. nr. 69/2020 în raport de accesoriile stabilite prin suplimentul de expertiză în cuantum de aproximativ 800.000 lei. Curtea de Apel Cluj – care s-a considerat competentă ea însăși să analizeze pe fond efectele produse de O.U.G. nr. 69/2020 – a explicat, în context, faptul că ar fi un veritabil nonsens juridic ca debitul principal să poată fi stins ca efect al amnistiei fiscale, dar accesoriile să poată fi stinse doar prin plată.

Astfel, prin decizia pronunţată, instanţa a dispus încetarea procesului penal, a constatat că prejudiciul a fost achitat în întregime şi a înlăturat dispoziţiile de obligare la plata accesoriilor calculate în condiţiile Codului de procedură fiscală, cu consecinţa ridicării măsurilor asiguratorii instituite în cauză asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor.

Asistenţa juridică şi reprezentarea inculpaţilor a fost asigurată de domnul avocat Daniel Niţu. Pe parcursul procesului penal am beneficiat pe palierul dreptului fiscal de suportul şi sprijinul domnului conf. univ. dr. Cosmin Costaş, din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai. Opinia de specialitate a acestuia privind incidenţa amnistiei fiscale cu consecinţa anulării accesoriilor fiscale a fost de natură să clarifice o problemă care tindea să devină tot mai controversată în practica instanţelor penale de la noi.

29.09.2021

Apel admis. Modificarea pedepsei. Suspendare sub supraveghere

Într-o decizie recent motivată a Curţii de Apel Cluj a fost admis apelul unuia dintre inculpaţi,
trimis în judecată pentru mai multe infracţiuni contra persoanei.
Soluţia iniţială a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, de condamnare la o pedeapsă de 6 ani şi 8 luni a
fost desfiinţată, instanţa de apel aplicând o pedeapsă de 3 ani, a cărei executare a fost suspendată sub
supraveghere. Pentru a decide astfel, instanţa de control judiciar a arătat, în mod corect, că prima
instanţă a ignorat durata semnificativă a anchetei penale, precum şi estomparea rezonanţei sociale a
faptelor, comise în anul 2012.
Asistenţa juridică şi reprezentarea inculpatului a fost asigurată de domnul avocat Daniel Niţu. O
mare parte din activitatea de documentare şi cercetare a fost realizată de Flavia Ţuică.

14.09.2021

Proiect european. Confiscarea extinsă

Domnul avocat Daniel Niţu, împreună cu domnul Dan Moroşan au fost invitaţi de Facultatea de
Drept din Poznan, Polonia să facă parte din echipa de cercetare a unui nou proiect european, dedicat
analizei confiscării extinse – „Confiscarea extinsă şi justificarea sa în lumina drepturilor şi
libertăţilor fundamentale şi a principiilor procesului echitabil în Uniunea Europeană”.
Proiectul îşi propune să verifice compatibilitatea reglementărilor adoptate la nivel naţional
urmare a transpunerii Directivei 2014/42 privind confiscarea extinsă şi confiscarea de la terţi.
Caracterul invaziv al măsurilor astfel dispuse poate ridica semne de întrebare privind compatibilitatea
sa cu drepturile fundamentale (în principal dreptul de proprietate) şi principiile generale de drept.
Invitaţi ca urmare a experienţei recunoscute în materia confiscării la nivel naţional şi european,
Daniel şi Dan se vor alătura unui colectiv la care participă deja teoreticieni şi practicieni din Austria,
Bulgaria, Croaţia, Cehia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Spania şi, nu în ultimul
rând, Polonia (coordonatorul proiectului).
Proiectul are o durată estimativă de 3 ani, urmând a debuta pentru România din octombrie 2021.

27.07.2021

Oameni noi în echipă!

Creşterea activităţii cabinetului în raza instanţelor din Bucureşti a condus la încheierea unei
colaborări de care suntem chiar mândri cu Doru Herinean.
Mai jos găsiţi o scurtă descriere a lui Doru - chiar scurtă, căci mai e mult de spus / scris despre el.
DOREL HERINEAN este avocat în Baroul Bucureşti, în cadrul formei de exercitare proprii
(Herinean Dorel – Criminal Defence) şi activează exclusiv în domeniul dreptului penal, în special în
materia criminalităţii economice. Experienţa sa ca avocat include activităţi desfăşurate în cadrul unor
dosare celebre, de mare complexitate şi de referinţă în sistemul judiciar din România.
După finalizarea cursurilor de licenţă ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-
Bolyai şi a programului de Master Ştiinţe Penale în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din
Bucureşti, şi-a dezvoltat un interes deosebit pentru partea academică a activităţilor sale. Prin urmare, în
prezent este doctorand în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti la disciplina drept
penal şi colaborator asociat la materia drept penal, partea generală în cadrul aceleiaşi facultăţi.
În anul 2020 a primit premiul Revistei „Dreptul” pentru publicistică ştiinţifică în domeniul
dreptului, fiind totodată autorul a numeroase materiale publicate în reviste de specialitate, a unor
prelegeri în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale şi coautorul primei monografii de
referinţă pe tema Parchetului European, Parchetul European. Reglementare. Controverse. Explicaţii.
Activitatea acestuia este completată de calitatea de secretar de redacţie al revistelor AUBD –
Forum Juridic şi Penalmente Relevant, fiind implicat şi în alte proiecte internaţionale, iar din anul 2021
a fost ales ca expert Eurojust pe materia dreptului penal şi a cooperări judiciare internaţionale în cadrul
Euromed Justice Programme.

20-21.05.2021

Răspunderea penală a persoanei juridice

Organizată de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, conferinţa – desfăşurată online
– a fost dedicată analizei unor aspecte controversate şi de mare actualitate privind răspunderea penală a
persoanei juridice.
Domnul avocat Daniel Niţu a fost unul dintre invitaţi, tema sa concentrându-se pe „Cumulul
calităţilor persoanei juridice în procesul penal a persoanei juridice”.
Toţi speakerii invitaţi au fost cunoscuţi teoreticieni şi / sau practicieni, recunoscuţi ca specialişti
în materia răspunderii penale a persoanei juridice - Georgiana Bodoroncea, Remus Budăi, Mihai
Dunea, Claudia Ghica-Lemarchand, Dorel Herinean, Anca Jurma, Irina Kuglay, George Lazăr, Lavinia
Lefterache, Cătălin Marinescu, Sebastian Răduleţu, Laura Stănilă, Florin Streteanu, Andra Trandafir,
Mihail Udroiu şi Rely Vîlcică.

28.04.2021

Hexagonul Facultăţilor de Drept. Ediţia Craiova 2021

Cu mare mândrie, ne face plăcere să anunţăm că Laurenţiu Negrean, aflat într-un stagiu de
practică de aproape un an deja la cabinetul nostru, alături de colega sa Bianca Trif, au câştigat locul I la
proba de drept penal.
Alăturat rezultatelor de la probele de drept civil (loc I) şi drept constituţional (loc III), Facultatea de Drept din Cluj a reuşit performanţa câştigării Hexagonului!
Multe felicitări studenţilor şi cadrelor didactice coordonatoare!

08.04.2021

Neglijenţă în serviciu. Persoană juridică. Lipsa acţiunii tipice

Printr-o hotărâre recentă a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost respinsă în mod definitiv o plângere
formulată contra soluţiei de clasare dispuse faţă de o instituţie financiară-bancară şi două persoane
fizice care au deţinut poziţii de conducere în cadrul acesteia. Plângerea viza săvârşirea unor pretinse
infracţiuni de neglijenţă în serviciu cu ocazia acordării şi prelungirii unor contracte de creditare,
invocându-se un prejudiciu de 6.236.000 lei.
Asistenţa şi reprezentarea instituţiei financiar-bancare şi a persoanelor fizice din cadrul acesteia
a fost asigurată de domnul avocat Daniel Niţu.

24.03.2021

Avizare pagina web şi cont Facebook cabinet avocat

Prin Hotărârea nr. 60 din 02.03.2021 Consiliul Baroului Cluj a avizat pagina web http://nitu-law.ro, precum şi contul de Facebook cu denumirea "Avocat Daniel Niţu".

08.03.2021

C-379/19, DNA – Serviciul Teritorial Oradea / IG şi alţii

Avocatul general Michal Bobek. Acesta "(...) propune Curţii să declare că dreptul Uniunii nu se
opune deciziei unei curţi constituţionale naţionale, precum Decizia nr. 51/2016, prin care se declară
neconstituţională punerea în executare de către serviciile naţionale de informaţii a unor măsuri de
supraveghere tehnică în cadrul unui proces penal şi prin care se impune excluderea din procesul penal a
oricărei probe astfel obţinute".
Considerentele opiniei AG pot fi consultate integral pe website-ul oficial CURIA .
Reamintim că Daniel Niţu este avocatul uneia dintre părţile din cauza în care a fost sesizată
Curtea de Justiţie prin procedura întrebărilor preliminare.

20.02.2021

Conferinţă Parchetul European

Cu ocazia lansării lucrării “Parchetul European. Reglementare. Controverse explicaţii”, autori
şi Adrian Şandru, Mihai Morar, Dorel Herinean şi Ovidiu Predescu, a fost organizată o conferinţă
dedicată activităţii noii unităţi specializate de parchet.
Domnul avocat Daniel Niţu a fost unul dintre invitaţi, alături de domnul judecător Mihail Udroiu.

10.02.2021

Drept internaţional penal

Sub semnătura lui Daniel Niţu, a apărut prima ediţie a cursului de „Drept internaţional penal”.
Trecând de componenta teoretică a autorului, care a efectuat numeroase stagii de pregătire,
documentare şi perfecţionare în domeniu la facultăţi şi institute de cercetare din Italia şi Germania în
perioada 2006 – 2015, lucrarea beneficiază şi de aportul practic al carierei de avocat. Astfel, atinge
materia dreptului internaţional penal îmbină elemente de drept penal, drept procesual penal, dar şi de
drept internaţional public şi de drepturile omului. Complexitatea disciplinei, cumulată cu volumul mare
de informaţie, poate avea un efect descurajant, astfel că autorul se concentrează în principal pe
aspectele de drept pozitiv (practice), printr-o permanenta comparaţie cu instituţiile asemănătoare din dreptul penal şi procesual penal român.

11.12.2020

Buna credinţă în dreptul procesual

Domnul avocat Daniel Niţu a fost unul dintre invitaţii conferinţei organizate de Facultatea de
Drept UBB Cluj, în parteneriat cu Curtea de Apel Cluj şi Baroul Cluj.
Mulţumindu-i Andrei Chiş pentru invitaţie şi pentru efortul organizării conferinţei, a fost primul
eveniment la care Daniel Niţu a participat mai degrabă în considerarea calităţii de avocat, membru al
Baroului Cluj, iar nu de cadru didactic.

În consecinţă, prezentarea s-a axat nu pe dispoziţii de drept penal, ci pe modul în care avocatul
ajunge să fie un partener de dialog credibil pentru ceilalţi participanţi la procesul penal, în special
organele judiciare. Au fost prezentate aspecte de formă, cum ar fi conduita şi prestaţia avocatului în
sală, dar nu numai, insistând însă mai ales pe aspectele de substanţă, în principal pe pregătirea
profesională. În fine, în cadrul secţiunii "Concluzii", s-au pus în balanţă riscurile pierderii credibilităţii
versus câştigarea unei clientele pe termen scurt şi a unei oarecare notorietăţi.

08.12.2020

Trafic de droguri. In dubio pro reo. Schimbare încadrare juridică. Suspendare sub supraveghere a executării pedepsei

În numărul 3/2020 al revistei "Curierul Judiciar" a fost publicată, sub semnătura lui Daniel
Niţu, o notă privind sentinţa Tribunalului Cluj, respectiv a deciziei pronunţate în apel de Curtea de
Apel Cluj într-un dosar mult mediatizat la acel moment.
În cauză, inculpatul a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc, dar instanţa a
dispus schimbarea încadrării juridice în trafic de droguri de risc, în baza principiului in dubio pro reo.
Prezintă interes inclusiv compatibilitatea procedurii simplificate cu cea a schimbării de
încadrare juridică, doar efectul cumulat al celor două putând conduce la o pedeapsă a cărei durată să
poată face obiectul suspendării sub supraveghere.
În cauză, asistenţa juridică şi reprezentarea a fost asigurată de Daniel Niţu, coordonând o echipă
din care a făcut parte şi doamna avocat Roxana Iordăchescu-Niţu şi domnul avocat George Badiu..

16.10.2020

Trafic de droguri de mare risc.
Formă continuată.
Suspendare sub supraveghere

De dată recentă, Curtea de Apel Cluj a decis în mod definitiv condamnarea la o pedeapsă de 3
ani a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pentru comiterea infracţiunii de trafic de
droguri de mare risc, în formă continuată.
Într-un dosar extrem de mediatizat la acel moment, clientul nostru a fost depistat de organele de poliţie având asupra sa 880 de grame canabis, 15 grame de  MDMA, 9.800 de lei şi un cântar electronic de precizie.
În considerarea reţinerii în mod succesiv a două cauze de atenuare a pedepsei şi prin raportare la persoana inculpatului – un tânăr programator cu viitor, fost olimpic naţional – atât Tribunalul Cluj, cât şi ulterior Curtea de Apel Cluj a considerat că nu se impune executarea pedepsei în regim penitenciar.
Asistenţa juridică în cauză a fost asigurată de colegul nostru George Badiu, împreună cu Daniel Niţu.

01.10.2020

Noi interni. Succes!

Odată cu începerea noului an universitar, încep practica şi noii 'interni'.
Le urăm baftă Flaviei Ţuică şi lui Laurenţiu Negrean, studenţi în anii 3 şi 4 ai Facultăţii de Drept ai Universităţii Babeş-Bolyai.

30.09.2020

Renunţare la urmărirea penală.
Delapidare

Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalul Sălaj a admis cererea de confirmare a
soluţiei de renunţare la urmărirea penală formulată de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar
Cluj.
În esenţă, cercetările efectuate în cursul urmăririi penale au vizat săvârşirea infracţiunii de
delapidare în formă continuată. În urma administrării unui vast probatoriu, prin raportare atât la împrejurările concrete ale cauzei, cât şi prin raportare la circumstanţele personale ale suspectului, s-a
apreciat că nu există un interes public în urmărirea faptei, fiind îndeplinite condiţiile pentru a se
dispune renunţarea la urmărirea penală.
Asistenţa juridică a suspectului a fost asigurată de colegul nostru, Octavian Bochiş.

28.08.2020

Trafic de droguri de risc în formă continuată.
Suspendarea sub supraveghere a
executării pedepsei

Într-o cauză recentă, în cursul lunii august 2020, Tribunalul Bihor a pronunţat o soluţie de
suspendare a executării pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare, pe un termen de supraveghere de 2 ani de
zile. În esenţă, prin rechizitoriul întocmit de DIICOT – S.T. Oradea, s-a dispus trimiterea în judecată a
inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de risc (cannabis) în formă continuată.
Prin raportare la împrejurările cauzei şi prin raportare la conduita corespunzătoare a inculpatului pe tot parcursul procesului penal, instanţa de judecată a apreciat în mod legal şi temeinic că nu se impune executarea în regim de detenţie a pedepsei, fiind suficientă supravegherea inculpatului pe un termen de 2 ani de zile.
Hotărârea pronunţată de Tribunalul Bihor a rămas definitivă prin neapelare. Asistenţa şi reprezentarea clientului a fost asigurată atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii de avocat Octavian Bochiş.

12.08.2020

Renunţare la urmărire penală.
Dare de mită

Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalul Mureş a confirmat cererea de renunţare
la urmărire penală formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş.
Disjuns dintr-o altă cauză care a vizat infracţiuni de luare de mită comise de mai mulţi agenţi din cadrul Poliţiei Rutiere Reghin, prezentul dosar a privit faptele
„mituitorilor”, în concret mai mult de 90 de persoane.
Raportându-se în principal la persoana suspectului, precum şi la conduita sa procesuală pe parcursul întregului dosar, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş a considerat că sunt îndeplinite condiţiile pentru renunţarea la urmărirea penală.
Asistenţa juridică a fost asigurată de Daniel Niţu.

15.06.2020

Caiete de Drept Penal nr. 1/2020. Strămutare. Admisibilitate

În numărul 1/2020 al revistei Caiete de Drept Penal, puteţi găsi materialul intitulat „Procedura
plângerii contra soluţiei de netrimitere în judecată. Titularii cererii. Strămutare. Admisibilitate”,
publicat sub semnătura lui Daniel Niţu.
Este analizată problema strămutării cauzei în procedura distinctă a plângerii contra soluţiei de
netrimitere în judecată, pornindu-se de la sentinţa nr. 130/2019 a Curţii de Apel Cluj, secţia penală şi
pentru minori. Sentinţa vizează un dosar în care a fost admisă solicitarea noastră privind strămutarea
cauzei, deşi interpretarea literală a textelor de lege în materie părea să susţină o soluţie contrară.

02.06.2020

Cauza preliminară C-379/19, DNA – ST Oradea

Grefierul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ne-a informat că şedinţa de audiere a pledoariilor,
iniţial fixată la data de 02.06.2020, ora 09.00 la sediul Curţii în Luxemburg a fost reprogramată la
data de 08.09.2020, ora 09.00.
Conform solicitărilor Grefei, am confirmat prezenţa domnului avocat Daniel Niţu, ca avocat pledant
al uneia dintre părţile din litigiul iniţial.

16.05.2020

Activitate cabinet – stare de alertă

Odată cu încetarea stării de urgenţă, cabinetul nostru îşi reia activitatea. În conformitate cu normele
sanitare impuse, activitatea la cabinet a fost organizată pentru a permite funcţionarea în condiţii de
maximă siguranţă: întreg spaţiul este dezinfectat regulat, punem la dispoziţia persoanelor mănuşi
chirurgicale, măşti de unică folosinţă şi gel pentru dezinfectare.
De asemenea, activitatea colegilor a fost astfel planificată pentru a permite ca în fiecare birou
(încăpere) să lucreze o singură persoană.
Fluxul de persoane (clienţi etc.) trebuie atent gestionat, motiv pentru care sunteţi rugaţi să vă faceţi o
programare la adresa office@nitu-law.ro în măsura în care prezenţa Dvs. este esenţialmente
necesară la sediul nostru.

19.03.2020

Orar cabinet – stare de urgenţă

În perioada următoare, activitatea noastră în cadrul cabinetului va fi redusă semnificativ. În concret,
va continua doar reprezentarea clienţilor în cauzele urgente unde sunt dispuse măsuri preventive,
respectiv activitatea de consultanţă prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă.
Putem fi contactaţi la adresa office@nitu-law.ro.

Contact 

Email: office@nitu-law.ro
Telefon: + 40 744 60 77 84
Fax: + 40 264 70 80 53

Adresa 

Piata Cipariu nr. 9, ap. 8
400191
Cluj-Napoca 

Web page was designed with Mobirise